Skip to main content

Tijdelijk of langdurig?

Het uitgangspunt van pleegzorg is dat een kind weer terugkeert bij zijn/haar ouders.

Soms is meteen duidelijk dat het kan, vaak moet er door alle partijen aan gewerkt worden. Als het niet lukt, nemen de pleegouders de opvoeding verder op zich.

Tijdelijke pleegzorg

Tijdelijke pleegzorg is zorg voor kinderen die naar verwachting in de toekomst weer terug kunnen naar de eigen ouders. Daarin onderscheiden wij verschillende varianten, het kan zowel voltijd als deeltijd. Soms zijn de ouders en/of het kind gebaat bij een regelmatige ‘rustperiode’. Plaatsing in een weekend- of vakantiepleeggezin biedt dan uitkomst. Deze tijdelijke vorm van pleegzorg noemen wij de ‘hulpverleningsvariant’. Mocht vanuit de tijdelijke periode blijken dat de pleegzorgplek voor langere tijd nodig is, vindt Scoor Pleegzorg het belangrijk dat dit mogelijk is binnen het gezin waar het kind reeds verblijft.

Pleegzorg voor langere tijd

Het pleeggezin biedt een plaats waar het kind verder kan opgroeien. Wij noemen dit ook wel de ‘opvoedingsvariant’.