Contact opnemen
+31(0)45 82 00 222|info@scoorpleegzorg.nl

Veel gestelde vragen

Heeft u een vraag over Pleegzorg?

Hier vindt u op veel vragen een antwoord.

Wanneer je overweegt om pleegouder van jouw kleinkind te worden, kan je contact opnemen met je gemeente. De gemeente is verantwoordelijk voor de toegang tot jeugdhulp en dus ook voor pleegzorg. Dit betekent dat men onderzoekt welke hulp nodig is. Als de gemeente oordeelt dat pleegzorg de gewenste oplossing is, zal SCOOR Pleegzorg (of een van de andere regionale pleegzorg organisaties)  toetsen of je aan de criteria voor pleegouderschap voldoet. Zie ook Netwerkpleegzorg.

Zorgboerderijen zijn in opkomst in ons land, maar het is nog heel wisselend hoe een en ander geregeld wordt. In veel regio’s zijn er gezinshuizen. Of er behoefte is aan een zorgboerderij, kunt u navragen bij SCOOR Pleegzorg. Informatie over gezinshuizen staat op Gezinshuis.com

Ook een alleenstaande kan pleegouder kan worden. Er zijn vele vormen van pleegzorg. Welke vorm het beste bij uw situatie past, bepaalt u – in overleg met de begeleider(s) – tijdens het voorbereidings- en selectieprogramma.

Of het mogelijk is werk en pleegzorg te combineren hangt af van de vorm van pleegzorg waarvoor u kiest. Bij weekend- en vakantieopvang is het meestal geen probleem dat beide pleegouders werken. Bij schoolgaande kinderen is het mogelijk te werken tijdens schooltijden. In sommige gevallen is bij een langdurende plaatsing kinderopvang beperkt mogelijk.

Er is geen formele maximumleeftijd. Het verschilt per vorm van pleegzorg hoe belangrijk leeftijd is. Bij deeltijd pleegzorg en crisisopvang is de leeftijd voor pleegouders minder belangrijk dan bij langdurende pleegzorg. Bij een langdurende plaatsing van een heel jong kind (jonger dan 4 jaar) is de leeftijd voor pleegouders een belangrijke factor.

Pleegtieners zijn te jong om op eigen benen te staan en hebben behoefte aan een veilige plek. Ze willen wel steeds meer hun eigen ding doen. Het accent voor pleegouders ligt dan ook op begeleiding naar zelfstandigheid. Bijvoorbeeld door te helpen met hun huiswerk, het om leren gaan met geld of afspraken leren nakomen. Samen shoppen of op de bank een soap kijken vinden ze vaak ook wel heel fijn. Toch zal het in huis soms best wel eens ‘knetteren’. Hevige discussies over uitgaan of hoe laat ze thuis moeten zijn, daar moet je als pleegouder van een tiener niet vreemd van opkijken.

Pleegouders ontvangen een onkostenvergoeding die door geen enkele instantie als inkomen wordt gezien. De hoogte van de vergoeding hangt af van de leeftijd van het pleegkind. Bij crisisopvang is een extra vergoeding mogelijk wanneer een kind bijvoorbeeld weinig spullen bij zich heeft. Een WA- en ziektekostenverzekering voor het pleegkind worden bij de plaatsing geregeld. Pleegouders hebben, net als alle ouders, recht op betaald zorgverlof.

Een pleegouder dient aan verschillende eisen te voldoen. U dient minimaal 21 jaar te zijn. De instelling voor pleegzorg vraagt – na uw toestemming – voor u een verklaring van geen bezwaar aan bij de Raad voor de Kinderbescherming. Daarnaast kan een medische verklaring onderdeel uitmaken van de aanmeldingsprocedure. Tot slot dient uw leefsituatie stabiel te zijn. Wat betreft de samenstelling van uw gezin zijn er geen voorwaarden. U kunt gehuwd of alleenstaand zijn, wel of geen kinderen hebben. Het is wel belangrijk dat u een kind structuur, warmte en veiligheid kunt bieden.

Uitgangspunt voor pleegouders is dat zij een kind structuur, warmte en veiligheid kunnen bieden. Uw seksuele voorkeur speelt daarbij geen enkele rol. Wel moet u net als iedereen voldoen aan de eisen die aan pleegouders worden gesteld (zie de vraag hierboven).

Hoe wordt een pleeggezin begeleid?
Elk pleeggezin wordt begeleid door een maatschappelijk werker van de pleegzorgzorgorganisatie, de ‘pleegzorgbegeleider’. Deze is het aanspreekpunt voor opvoedingsvragen en allerlei praktische zaken. Ook onderhoudt de pleegzorgbegeleider het contact met de ouders en, wanneer er sprake is van een kinderbeschermingsmaatregel, met de Gecertificeerde Instelling.

Een kind wordt niet zomaar uit huis geplaatst. Als pleegzorg nodig is, is er altijd iets ernstigs aan de hand. De verantwoordelijkheid voor de beslissing om een kind bij pleegouders te plaatsen, berust bij de gemeente. Daarnaast heeft de kinderrechter de bevoegdheid om een kind uit huis te plaatsen en te kiezen voor pleegzorg.

Staat jouw vraag hier niet bij?

Neem dan contact met ons op.