Het uitgangspunt van Pleegzorg is dat een kind weer terugkeert bij zijn ouders. Soms is meteen duidelijk dat het kan, vaak moet er door alle partijen aan gewerkt worden. Als het niet lukt, nemen de pleegouders de opvoeding verder op zich.

Tijdelijke Pleegzorg

Tijdelijke Pleegzorg is zorg voor kinderen die naar verwachting in de toekomst weer terug kunnen naar de eigen ouders. Daarin onderscheiden wij verschillende varianten. Soms zijn de ouders en/of het kind gebaat bij een regelmatige ‘rustperiode’. Plaatsing in een weekend- of vakantiepleeggezin biedt dan uitkomst. Deze vorm van Pleegzorg wordt ook ingezet voor kinderen uit kindertehuizen, zodat zij af en toe een normale gezinssituatie meemaken. Een kind dat plotseling uit huis geplaatst moet worden, kan in een crisispleeggezin worden opgevangen. In deze periode, die enkele dagen tot vier weken kan duren, wordt gekeken wat de beste vervolgoplossing is. Als er meer tijd nodig is voor een kind kan gekozen worden voor Pleegzorg voor kortere tijd. De duur kan variëren van een paar maanden tot enkele jaren. Deze tijdelijke vorm van Pleegzorg noemen wij de ‘hulpverleningsvariant’.

Pleegzorg voor langere tijd

Het pleeggezin biedt een plaats waar het kind verder kan opgroeien. Wij noemen dit ook wel de ‘opvoedingsvariant’.