Pleitbezorger

 

Enkele jaren geleden hoorde ik dit woord voor het eerst tijdens een informatieve cursus voor pleegouders. Er werd een pleidooi gehouden voor het feit dat men als pleegouder de functie van pleitbezorger voor het pleegkind op zich zou kunnen en moeten nemen. Ik denk regelmatig terug aan deze benaderingswijze en besloot er deze maand mijn column aan te wijden.

Voor de volledigheid heb ik het woord eerst maar eens opgezocht en vond meerdere betekenissen. De beste betekenis passend binnen dit kader is die van “iemand die iets verdedigt”, een beschermer, voorvechter of een mentor. In mijn eigen woorden zou ik pleitbezorger echter nog het meest treffend willen omschrijven als “iemand die voor iemand anders opkomt”, voor Anna in ons geval. Als ik terugblik op de jaren die Anna reeds in ons gezin verblijft zijn er talloze personen in haar leven geweest, waarbij Roel en ik -zonder dat we er een officiële term aan hebben gegeven- de pleitbezorger voor Anna zijn geweest. Zo is er een wissel van het regulier naar speciaal onderwijs geweest, waardoor er inmiddels vele overdrachten naar nieuwe leerkrachten hebben plaatsgevonden. Een persoonlijk gesprek met net even die kleine nuances die onderdeel uitmaken van het karakter en de handleiding van Anna werkt dan toch iets prettiger. De meeste leerkrachten stonden hiervoor open. Met het bezoeken van het speciaal basis onderwijs gingen wij ook een nieuwe wereld in, namelijk die van het leerling-vervoer. Bijna elk jaar een andere bus vervoerder die de onderhandelingen met de plaatselijke gemeente ‘gewonnen’ had, zorgde voor even zovele en vaak nog meer buschauffeurs, met in hun achterban een centraal bureau dat de verhalen van vele pleitbezorgers van hun kind aan moest nemen. Als we geluk hadden, werd er iets mee gedaan. Soms hadden we geluk. In deze context vallen mij ook nog de zwemschool, de scouting, de manege, de dansschool en andere sportverenigingen in, waarbij een beetje uitleg over het gedrag van Anna toen zij wat jonger was, voor iets meer begrip zorgde bij de volwassenen en de andere kinderen. De laatste, maar misschien wel de belangrijkste plaats nemen Job en Mart in, voor wie het van belang is om regelmatig te horen waarom Anna de dingen net wat anders beleeft, ervaart en verwerkt. En daarom soms ook anders reageert. Als pleitbezorger van Anna fungeren wij als een soort google-translate die haar specifieke kenmerken hopelijk vertaalt naar een beetje begrip en acceptatie.