Skip to main content

positie van de pleegouder

Een pleegouder zorgt vrijwillig voor een kind van iemand anders.

Daarbij heb je rechten en plichten. Dit noemen we ook wel de rechtspositie van de pleegouder. De rechten helpen je om je taak als pleegouder goed te vervullen. De rechten van pleegouders staan in de Jeugdwet en het Burgerlijk Wetboek. In het pleegcontract staan afspraken tussen de pleegouder en de pleegzorgorganisatie.

Pleegouders hebben altijd recht op: 

  • een basisvergoeding: de pleegvergoeding
  • begeleiding
  • informatie
  • inspraak
  • een vertrouwenspersoon
  • een klacht indienen en bezwaar maken

 

In bepaalde situaties hebben pleegouders recht op:

  • vergoeding van bijzondere kosten
  • een toeslag op de pleegvergoeding
  • het blokkeren van een overplaatsing
  • pleegzorgverlof

 

Vergoeding 

De pleegvergoeding voor pleegouders is landelijk bepaald. De hoogte hangt af van de leeftijd van je pleegkind. Naast deze basisvergoeding heb je onder bepaalde voorwaarden recht op vergoeding van bijzondere kosten of op een toeslag.

 

Begeleiding

Een begeleider pleegzorg begeleidt de pleegouder en het pleeggezin en heeft vaak ook contact met de ouders. Deze begeleider werkt bij een pleegzorgorganisatie. Hoe vaak er een gesprek is, verschilt per situatie en per pleegzorgorganisatie. Gemiddeld komt de begeleider pleegzorg één keer per vier tot zes weken op huisbezoek. Pleegoudervoogden hebben minimaal 1 x een gesprek per jaar, dat staat in de wet.

 

Informatie  

Om goed voor een kind te kunnen zorgen, heb je als pleegouder informatie nodig.

 

Inspraak

Je mag je mening geven als pleegouder, bijvoorbeeld over het hulpverleningsplan.

 

Recht om een klacht in te dienen

Ben je het als pleegouder ergens niet mee eens? Dan bespreek je dat eerst met je begeleider of met je pleegzorgorganisatie. Komen jullie er samen niet uit? Dan kun je gebruik maken van het klachtrecht, tuchtrecht of van de geschillenrecht. Zie klachtenregeling voor de procedure van Scoor Pleegzorg.

 

Blokkaderecht

Wordt je pleegkind overgeplaatst en ben je het daar niet mee eens? Dan kun je in bepaalde gevallen aan de rechter vragen om de overplaatsing te toetsen.

 

Pleegzorgverlof

Als een kind bij je komt wonen, dan is het belangrijk dat je de tijd krijgt om aan elkaar en aan de situatie te wennen. Daarvoor is het zorgverlof bedoeld.

 

Vertrouwenspersoon

Zijn er zaken waar je als pleegouder niet over kunt of durft te praten? Dan kun je contact opnemen met een vertrouwenspersoon. Dat kan ook als er een verschil van mening is waar je met de pleegzorgorganisatie niet uit komt. Een vertrouwenspersoon kan dan ondersteunen bij het gesprek of bij het indienen van een klacht.

 

De Jeugdwet  en het pleegcontract

In de Jeugdwet staan verschillende onderwerpen die te maken hebben met de rechten van pleegouders. Zoals het recht op begeleiding en op vergoeding van kosten. Ook staat er dat een pleegouder recht heeft op informatie die nodig is voor de verzorging en opvoeding.

 

Het blokkaderecht staat niet in de Jeugdwet maar in het Burgerlijk Wetboek. 

 

Hoe je rechten in de praktijk worden gebracht, staat in het pleegcontract. Daarin staan onder andere afspraken over de verzorging en opvoeding van je pleegkind en over de begeleiding. Daarnaast kan de pleegzorgorganisatie algemene voorwaarden hebben die bij het pleegcontract horen.

 

Neem een kijkje op pleegzorg.nl voor meer informatie over de positie van pleegouders:

https://www.pleegzorg.nl/bibliotheek/32-rechten-en-plichten/47-rechten-en-plichten-van-pleegouders