Hieronder volgt informatie voor pleegouders die meer willen weten over het overnemen van de voogdij over hun pleegkind.

Onderstaande brochure is bedoeld voor pleegouders die meer willen weten over de (juridische) gevolgen en mogelijkheden om de voogdij over hun pleegkind op zich te nemen. Als het perspectief voor het pleegkind op terugkeer naar de eigen ouders niet meer aanwezig is, dient de vraag zich aan of het kind permanent bij jou in het gezin kan blijven. Als het antwoord daarop ja is, dan ligt het voor de hand om na te denken over de vraag of je ook het gezag zou willen dragen over jouw pleegkind. Voordat je hierover kunt beslissen, wil je natuurlijk weten wat de gevolgen zijn als je het gezag over het kind aanvraagt.

In deze link vind je informatie die daarover is opgesteld door Pleegzorg Nederland, de koepelorganisatie voor Pleegzorg aanbieders in Nederland. Het is ook mogelijk om een gedrukte versie daarvan aan te vragen via Pleegzorg Nederland.