Hieronder volgt informatie voor pleegouders die meer willen weten over het overnemen van de voogdij van hun pleegkind. Onderstaande informatie geeft duidelijkheid in de (juridische) gevolgen en mogelijkheden om de voogdij over het pleegkind over te nemen. Als het perspectief voor het pleegkind op terugkeer naar de ouders niet meer aanwezig is, dient de vraag zich aan of het kind permanent in het pleeggezin kan blijven. De overweging om pleegoudervoogd te worden, kan een vervolgvraag zijn hierop. Voordat hierover een beslissing gemaakt kan worden, moet natuurlijk helder zijn welke gevolgen dit heeft en wat dit in de praktijk betekent.

 

Via onderstaande link is alle actuele informatie over pleegoudervoogdij te vinden:

https://www.pleegzorg.nl/bibliotheek/3-pleegoudervoogdij