Scoor Pleegzorg vindt inspraak van pleegouders zeer belangrijk. Hun ervaringen zijn namelijk waardevol voor de verbetering van onze hulpverlening. Zo schrijft pleegmoeder Ank elke maand een column over het leven in haar pleeggezin. De column is te vinden op http://scoorpleegzorg.nl/column/
Sinds 2019 is er een nieuwe Pleegouderraad actief binnen Scoor. De deelnemers zijn Suzan Jacobs, Liesbeth van de Wal en Mariëlle Dautzenberg. Onderstaand stellen zij zichzelf even voor.

Mijn naam is Suzan Jacobs. Ik ben 60 jaar en weduwe. Sinds 10 jaar ben ik pleegmoeder. Ik heb 8 pleegkinderen gehad, zowel voor lange als voor korte duur. Op dit moment heb ik 1 pleegzoon van 12 jaar die al 6 jaar bij mij woont. Ik ben lid van de POR omdat ik inspraak erg belangrijk vind.

 

Ik heet Liesbeth, ben 58 jaar, al 40 jaar getrouwd met Herman en heb vier kinderen en zes kleinkinderen. Wij hebben op dit moment drie pleegkinderen in huis waarvan één ons eigen kleinkind is. Onze pleegkinderen zijn acht, dertien en veertien jaar oud. Ik ben al heel lang actief in contact met kinderen. Ik organiseer kindermiddagen op woensdagmiddag in ons buurthuis en heb vijf jaar terug een buurttuin ontwikkeld samen met buurtbewoners (waar we zeker in het voorjaar en in de zomer veel activiteiten organiseren).

Omdat ik het belangrijk vind om mee te praten en te denken over pleegzorg heb ik me aangemeld voor de pleegouderraad van Scoor Pleegzorg.

 

Hallo, mijn naam is Mariëlle Dautzenberg, 47 jaar. Ik ben getrouwd met Ed en moeder van een zoon (17) en pleegmoeder van een pleegdochter (16). Ik ben GZ-psycholoog en werk samen met een collega met veel plezier in onze eigen praktijk. Aangezien ik parttime werk en de kinderen al groot zijn, heb ik genoeg tijd over om leuke dingen te doen, zoals fietsen, lezen, met onze nieuwe hond Lisa wandelen of af te spreken met familie en vrienden.

Wij zijn sinds 2006 een pleeggezin. Onze pleegdochter was 2,5 jaar toen ze bij ons kwam wonen. In 2015 hebben we de pleegoudervoogdij gekregen en hiermee kregen we ook een stuk meer rust in ons gezin. Toen onze pleegzorgwerker overstapte naar Scoor hebben we besloten om mee over te stappen. Dit in het belang van onze pleegdochter, maar eigenlijk ook in het belang van ons allemaal. We zijn hier heel blij mee.

Ik heb niet lang hoeven nadenken toen er een oproep werd gedaan voor pleegouders die interesse hadden om samen een Pleegouderraad (POR) op te richten. Het leek me namelijk leuk om meer betrokken te zijn bij iets wat ik heel belangrijk vind. Inmiddels zijn we een aantal keren bij elkaar gekomen en kunnen we spreken van een voorzichtige, maar fijne start. Voorlopig spreken we 2 keer per jaar af, en mocht het nodig zijn dan komen we een extra keer bij elkaar.

Aangezien we op dit moment maar met twee pleegouders in de POR zitten, wil ik u bij deze vriendelijk uitnodigen toch ook eens over deelname na te denken. Voor ons zou het heel fijn zijn wanneer nog 1 of 2 pleegouders zich bij ons zouden willen voegen. Het is heel laagdrempelig en kost weinig tijd. Je voelt je echter wel meer betrokken.

Mocht u interesse hebben, maar nog twijfelen of vragen hebben, mag u mij gerust een mailtje sturen. Ik wil dan graag verder met u kijken en uw vragen beantwoorden: mdautzenberg@live.nl

Ook wanneer u geen lid wilt worden, maar wanneer u wel een vraag heeft voor de POR of iets wilt voorleggen, kunt u contact met mij opnemen.

We hopen van u te horen, met vriendelijke groet,

Mariëlle Dautzenberg