Skip to main content

Boeken over pleegzorg

Het meisje met het omgekeerde magneetje
Pleegmoeders Linda en Cornelie
Inhoud: Dit prentenboek is voor kinderen van ca. 3 tot 6 jaar en hun (pleeg)ouders. Dit boekje maakt het onderwerp hechting bespreekbaar voor jonge (pleeg)kinderen.
Het boekje is hier te downloaden. (NB: dit boekje werd uitgegeven in een beperkte oplage door de auteurs en gedistributeerd en is niet te bestellen via Pleegzorg Nederland, noch via de boekhandel.)

Paraplu voor Pleegouders in de juridische praktijk
Mariska Kramer
SWP, Amsterdam 2005
ISBN 90 6665 647 6
Inhoud: Juridische facetten van pleegzorg, uitgelegd in gewone mensentaal en voorzien van praktijkvoorbeelden.

 

(Pleeg) kinderen en vreemd gedrag!?
Martine F. Delfos (red.), Nelleke Visscher
Uitgeverij SWP, Amsterdam 2013 (2e herziene druk)
ISBN 978 9088 5010 50
Inhoud: Nelleke Visscher, oud-hoofdredacteur Mobiel tijdschrift voor de pleegzorg, en Martine F. Delfos, psycholoog, vroegen vooraanstaande Nederlandse deskundigen hun licht te laten schijnen op verschillende gedragsproblemen. Angst, loyaliteit, adoptie, afstemmingsonrust, gehechtheid, rouwen, seksueel misbruik, ADHD, borderline, depressie, pesten, autisme en sociale onhandigheid worden beschreven en in de context geplaatst van het pleegkind. Naast het verhaal van de deskundige is er het verhaal van een (pleeg)ouder over het betreffende onderwerp. Daardoor ontstaat een genuanceerd beeld van verschillende problemen en hun impact op (pleeg)gezinnen.

 

Jíj boft dat je mij hebt – Openhartige gesprekken over pleegzorg
Actueel boek voor (potentiële) pleegouders
Marga Baas en Anja Breijer
Lenthe Publishers, Amsterdam 2015
ISBN 978-90-75458-75-6
Marga Baas en Anja Breijer herschreven en actualiseerden hun boek Jíj boft dat je mij hebt! uit 2011. Hun nieuwste editie is een bloemlezing van ervaringen van onder anderen pleegouders, pleegkinderen, een voogd en een kinderrechter. De auteurs willen daarmee vooroordelen en misverstanden over pleegzorg uit de weg ruimen en Nederlanders de ‘pleegouder in zichzelf’ laten ontdekken: er is namelijk dringend behoefte aan nieuwe pleegouders. In Jíj boft dat je mij hebt! komen alle betrokkenen aan het woord. Met goede en slechte ervaringen, tips en ontroerende en grappige anekdotes. ‘Elk verhaal toont aan hoe belangrijk het is dat er pleegouders zijn’, zegt Marga. ‘En dat het soms moeilijk is, maar ontzettend dankbaar. Wie het pleegouderschap overweegt, moet dit boek zeker lezen.’

 

Ik noem je bij je naam -Verhalen over opvoeden en loslaten door een pleegouder.
Gerda Kruiger
Uitgeverij Profiel, 2013
ISBN-109052945543
ISBN-139789052945545
Inhoud: Opvoeden is vallen en opstaan. Gerda Kruiger is al jaren pleegmoeder in hart en nieren. In de loop der jaren heeft zij, samen met haar man, veel kinderen een thuis in haar gezin gegeven. Een liefdevol vasthouden en dan weer loslaten. De columns van Gerda zijn bijeengebracht in deze publicatie. De verhalen geven een openhartige inkijk in de praktijk waar alle (pleeg)ouders mee te maken hebben. Het beschrijft de dagelijkse problemen, de valkuilen maar ook de charme van het opvoeden van kinderen.

 

Pleegkinderen – Opvoeding, begeleiding en zorg
Anne Maaskant, Anouk Reinders
Lannoo Campus, (2013)
EAN: 9789401411639
Inhoud: In het boek maken voorbeelden, tips en adviezen vanuit de dagelijkse praktijk duidelijk hoe (aanstaande) pleegouders, hulpverleners en leerkrachten met pleegkinderen kunnen omgaan. Het beantwoordt vragen als: met welke problemen krijgen pleegkinderen en hun pleegouders vaak te maken? Wat betekent het voor de ouders bij wie een kind uit huis geplaatst is? En wat betekent het voor het betrokken kind?