Toch kan de pleegzorg na de 18e verjaardag doorlopen als het pleegkind en de pleegouder dat willen. De pleegvergoeding en begeleiding lopen dan standaard door tot een pleegkind 21 jaar is. Verlengen vanaf 21 jaar tot 23 jaar kan ook nog, dit heet verlengde pleegzorg.

Rechtspositie pleegkind vanaf 18 jaar

Als je 18 wordt, ben je voor de wet volwassen. Een jongere mag dan zelf de belangrijke beslissingen nemen en er is geen wettelijk vertegenwoordiger meer.

Een kind is vanaf de 18e verjaardag voor de wet volwassen. Ouders met gezag, een voogd of pleegoudervoogd zijn dan geen wettelijk vertegenwoordiger meer van het pleegkind. Vanaf dat moment mag een jongere zelf de belangrijke beslissingen nemen.

Een pleegkind van 18 jaar en ouder mag bijvoorbeeld beslissen over:

 • paspoort aanvragen
 • verzekeringen
 • studiefinanciering
 • zelfstandig wonen
 • verlengen van pleegzorg (tot maximaal 23 jaar)

Wat een pleegkind van 18+ zelf moet regelen

Vanaf 18 jaar ben je als pleegkind voor de wet volwassen. Als pleegkind mag en moet je dan zelf van alles regelen.

Belangrijke dingen die je als pleegkind vanaf 18 jaar zelf mag regelen:

 • bankrekening of spaarrekening openen
 • belasting terugvragen
 • eigen onderneming starten
 • huurcontract ondertekenen
 • inschrijven bij de gemeente
 • inschrijven voor een nieuwe opleiding
 • kiezen voor een leerwerktraject
 • studiefinanciering aanvragen
 • tegemoetkoming scholieren aanvragen (voor middelbare scholieren)
 • toeslagen aanvragen (zoals zorgtoeslag)
 • verzekeringen afsluiten (zoals een zorgverzekering, die verplicht is)
 • individuele studietoeslag aanvragen

Een handige checklist hierover vind je op www.kwikstart.nl  stappenplan 18.

Verlengde pleegzorg

Verlengde pleegzorg is voor pleegkinderen van 21 tot 23 jaar. Deze vorm van pleegzorg is vrijwillig. Hiervoor moet je als pleegkind samen met je pleegzorgbegeleider een aanvraag doen bij de gemeente. Met verlengde pleegzorg behoud je het recht op begeleiding en pleegvergoeding.

Wat is verlengde pleegzorg?

Vaak wordt nog gedacht dat pleegzorg vanaf 18 jaar al verlengde pleegzorg is. Dit is niet waar. Vanaf 1 januari 2023 is in de wet vastgelegd dat pleegzorg standaard tot 21 jaar doorloopt. (Sinds 1 juli 2018 was dit al geregeld in een bestuurlijke afspraak.)

Verlengde pleegzorg gaat over de periode vanaf 21 jaar. Officieel gaat verlengde pleegzorg dus over pleegzorg voor volwassen pleegkinderen van 21 en 22 jaar.

 

Pleegzorg tot 21 jaar

Wil je als pleegkind van 18 jaar of ouder graag bij je pleegouder blijven wonen? En vind je dit als pleegouder zelf ook goed? Dan is de afspraak dat het pleegcontract in ieder geval tot 21 jaar blijft doorlopen. Dus met begeleiding en de pleegvergoeding.

Het recht op pleegzorg tot 21 jaar is vanaf 1 januari 2023 in de wet vastgelegd. Je moet wel voor je 18e in een pleeggezin geplaatst zijn.

 

Verlengde pleegzorg tot 23 jaar 

Wil de jongere ook na 21 jaar bij de pleegouder blijven wonen? En vind je dit als pleegouder goed? De gemeente beoordeelt dan of pleegzorg nog nodig is. Het pleegkind kan dan samen met de pleegzorgbegeleider een aanvraag voor verlengde pleegzorg tot 23 jaar indienen. Dit moet ruim voor de 21e verjaardag van het pleegkind worden gedaan. Zodat de gemeente de tijd heeft om op de aanvraag te beslissen.

Niet ieder pleegkind vanaf 21 jaar is klaar voor zelfstandigheid. Die kans is groter als een kind veel heeft meegemaakt. Nu een pleegkind standaard tot 21 jaar in een pleeggezin kan blijven, kun je als pleegouder je pleegkind beter helpen om zelfstandig te worden. Soms is pleegzorg langer nodig.

Verlengde pleegzorg na 21 jaar kan ook noodzakelijk zijn. Bijvoorbeeld omdat:

 • het kind een licht verstandelijke beperking (LVB) heeft, wat zelfstandigheid heel moeilijk of onmogelijk maakt
 • er een beschermingsmaatregel is uitgesproken, omdat het kind niet zijn of haar eigen geldzaken kan regelen en/of zelf geen beslissingen over zorg kan nemen

Soms is zelfstandigheid een te grote uitdaging voor je pleegkind, ondanks verlengde pleegzorg.