Skip to main content

De Rechten van het pleegkind

Sommige rechten kunnen extra belangrijk zijn voor pleegkinderen. Zoals het recht op privacy en omgang met familie.

Recht op privacy

Pleegouders en hulpverleners mogen niet zomaar alles over een pleegkind aan iedereen vertellen. Is een pleegkind jonger dan 16 jaar? Dan mogen hulpverleners informatie aan ouders of de voogd doorgeven. Is een pleegkind 16 jaar of ouder? Dan mag dit alleen met toestemming van het kind.

Staat een kind onder toezicht (OTS)? Dan mogen hulpverleners zonder toestemming van het kind de belangrijke informatie doorgeven aan andere hulpverleners. Het gaat dan om informatie die noodzakelijk is voor de uitvoering van de OTS.

Recht om het eigen dossier in te zien

Pleegkinderen vanaf 12 jaar hebben het recht op inzage en een kopie van hun eigen dossier. Het gaat dan om stukken van de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK), niet om dossiers van een gecertificeerde instelling (jeugdbescherming). Kinderen mogen ook verzoeken om gegevens te corrigeren of aan te vullen.

 

Recht op omgang met familie

Pleegkinderen hebben recht op contact met hun ouders en andere familie. Hiervoor wordt samen met de ouders een omgangsregeling afgesproken. Kinderen mogen in sommige gevallen zelf om een omgangsregeling verzoeken bij de rechter, of een aanpassing ervan.

Wil een kind verzoeken om een omgangsregeling met iemand anders dan de ouders? Dan moet het kind kunnen aantonen dat er een hechte band is met die ander. Een andere term voor deze hechte band is ‘family life’. Alleen een biologische band is niet voldoende om een hechte band aan te tonen.

 

Recht op verlengde pleegzorg

De pleegzorg duurt tot 21 jaar als het pleegkind dat wil. Daarna kan een pleegkind soms verlengde pleegzorg krijgen tot 23 jaar. Voor meer informatie hierover zie de pagina pleegzorg vanaf 18 jaar.

 

 

Recht om gehoord te worden

Pleegkinderen hebben het recht om betrokken te worden bij alle beslissingen die met hen te maken hebben. Pleegkinderen mogen hun mening geven over de hulpverlening. Ook mogen ze een klacht indienen als ze dat nodig vinden.

Verder hebben pleegkinderen het recht om hun mening te geven aan de kinderrechter. De kinderrechter is niet verplicht om kinderen jonger dan 12 jaar uit te nodigen voor een gesprek. Kinderen tot 12 jaar mogen wel zelf aan de rechter vragen of ze uitgenodigd kunnen worden.

Wordt een kind uitgenodigd? Dan mag het kind vertellen wat het van een situatie vindt. Bijvoorbeeld bij een overplaatsing, een nieuwe omgangsregeling of als de ouders geen gezag meer hebben.

De rechter luistert serieus naar het kind, maar is niet verplicht te doen wat het kind graag wil. De rechter neemt een beslissing waarvan de rechter denkt dat dit het beste is voor het kind.

 

Wil je meer te weten komen over de algemene kinderrechten? Kijk dan eens naar het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind.