Skip to main content

Wie zorgt voor mijn kind?

Pleegouders zijn bereid om kinderen van een ander op te vangen.

Maar niet iedereen kan zomaar pleegouder worden. Pleeggezinnen worden zorgvuldig geselecteerd en voorbereid en krijgen deskundige begeleiding.

De zorg voor je kind

Wie jouw kind opvangt, hangt af van zijn of haar behoefte. Voor sommige kinderen is het goed om in een gezin met kinderen te wonen. Anderen vragen veel aandacht of hebben ernstige gedragsproblemen. Voor hen kan een gezin zonder kinderen juist beter zijn. Zo krijgt elk kind de Pleegzorg die bij hen past.

Bekende of onbekende pleegouders?

Eerst kijkt Scoor Pleegzorg binnen je familie of kennissenkring naar geschikte pleegouders. Zijn die er niet, dan gaan ze op zoek naar pleegouders die zich bijvoorbeeld bij Scoor Pleegzorg hebben ingeschreven, of bij een andere aanbieder van Pleegzorg in deze regio. Uiteraard kijken Scoor Pleegzorg, gemeente en jeugdzorg daarbij zorgvuldig naar welk gezin geschikt is voor de opvang van je kind.