Voor de plaatsing van een kind bij pleegouders is een beslissing van de gemeente of van de kinderrechter nodig. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het organiseren van van de toegang tot jeugdhulp, waaronder ook Pleegzorg.

 

Vrijwillig of gedwongen?

Als je zelf hulp hebt gezocht en je stemt in met de plaatsing van je kind in een pleeggezin, noemen we dat een vrijwillige plaatsing. Beslist de kinderrechter dat je kind in een pleeggezin wordt geplaatst, dan noemen we dat een justitiële plaatsing. Er zijn twee soorten justitiële plaatsingen:

Ondertoezichtstelling

Ouders houden het gezag, maar krijgen begeleiding van een Gercertificeerde Instelling. Een gezinsvoogd onderhoudt contact. Ouders zijn verplicht de aanwijzingen van de gezinsvoogd op te volgen.
Hier vindt u informatie over wat een ondertoezichtstelling inhoudt en welke rol de Raad voor de Kinderbescherming, de rechter en de Gercertificeerde Instelling daarbij spelen.

Gezagsbeëindigende maatregel

De rechter geeft voor onbepaalde tijd de verantwoordelijkheid voor de opvoeding aan iemand anders, meestal een voogd van een Gecertificeerde Instelling.

Hulpvraag

Als ouder kun je met een hulpvraag bij je gemeente terecht. Gemeenten organiseren dit verschillend. Veel gemeenten hebben een Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) of een wijkteam waarin verschillende jeugdorganisaties samenwerken. Een medewerker bekijkt in overleg met alle betrokkenen of Pleegzorg de meest passende oplossing is. Vervolgens wordt bekeken welke vorm nodig is: Pleegzorg voor korte of voor langere duur, of alleen weekend- of vakantieopvang. In deze fase kunnen ook familie en kennissen betrokken worden om te bespreken of zij opvang voor het kind kunnen bieden.

Keuze voor Pleegzorg

Wanneer is vastgesteld dat een plaatsing bij pleegouders de beste oplossing is, gaat Scoor Pleegzorg op zoek naar een geschikt pleeggezin. Vervolgens komt er een kennismaking. Als die positief verloopt, worden nadere afspraken gemaakt over het contact tussen de ouders en het kind, de begeleiding en de evaluatie van de plaatsing.