Wet- en regelgeving

Hier vind je informatie over de Jeugdwet. Pleegzorg is wettelijk verankerd in hoofdstuk 5 van de Jeugdwet.
Een samenvatting van de regels m.b.t. Pleegzorg staat in de brochure ‘Pleegzorg een bijzondere vorm van jeugdhulp’.

Regeling Pleegvergoeding 2015

Sinds 1 juli 2013 is er een aparte Regeling Pleegvergoeding waarin de basisbedragen, toeslagen en indexering van de pleegvergoeding worden geregeld. Met ingang van 2015 is de Regeling Pleegvergoeding onderdeel van de Regeling Jeugdwet en is een regeling voor bijzondere kosten toegevoegd.
Bekijk paragraaf 5 van de Regeling Jeugdwet 2015.

 

Op het Platform Pleegzorg is veel informatie te vinden over wet- en regelgeving. Neem bijvoorbeeld eens een kijkje in de bibliotheek over de thema’s ‘Geldzaken‘ of ‘Rechten en Plichten‘.