Het nieuwe Platform Pleegzorg is live!

Het is zover: het nieuwe pleegzorg.nl is live! Op dit platform kunnen pleegouders leren over allerlei pleegzorg-onderwerpen, zoals opvoeding en ontwikkeling, rechten en plichten, geldzaken, en leven als pleeggezin. En op pleegzorg.nl kun je ervaringen met andere pleegouders delen in een besloten community.

Benieuwd? Ga naar pleegzorg.nl

Het platform is een initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen, Jeugdzorg Nederland en alle daarbij aangesloten pleegzorgorganisaties. Dus ook de onze 😉

P.S. het platform pleegzorg.nl vervangt de voormalige website pleegzorg.nl