Skip to main content

Bestandspleegzorg

Wie kan er pleegouder worden?

Wat telt is dat je een kind een veilige, stimulerende en evenwichtige leefsituatie kan bieden.

Er gelden enkele voorwaarden:

 • Je bent minimaal 21 jaar oud.
 • Je kunt een Verklaring van Geen Bezwaar van de Raad voor de Kinderbescherming verkrijgen (de pleegzorgorganisatie vraagt deze verklaring, na toestemming, aan).
 • Je kunt een positieve referentie verkrijgen.

De pleegzorgorganisatie maakt daarnaast aan de hand van onderstaande criteria de inschatting of een constructieve samenwerking met jou mogelijk is.

 1. Openheid en duidelijkheid in contact
 2. Samenwerken als team en het delen van opvoederschap
 3. Kinderen helpen een positieve kijk op zichzelf te ontwikkelen
 4. Kinderen helpen hun gedrag te veranderen
 5. Invloed die het pleegouderschap op de eigen situatie heeft
 6. Veiligheid

De keuze om pleegouder te worden is een ingrijpende stap. Over de werkwijze bij de voorbereiding en screening zijn landelijke afspraken gemaakt. Download hier een pdf met meer informatie over deze afspraken.

Wie kan er pleegouder worden?

Wat telt is dat je een kind een veilige, stimulerende en evenwichtige leefsituatie kan bieden.

Er gelden enkele voorwaarden:

 • Je bent minimaal 21 jaar oud.
 • Je kunt een Verklaring van Geen Bezwaar van de Raad voor de Kinderbescherming verkrijgen (de pleegzorgorganisatie vraagt deze verklaring, na toestemming, aan).
 • Je kunt een positieve referentie verkrijgen.

 

De pleegzorgorganisatie maakt daarnaast aan de hand van onderstaande criteria de inschatting of een constructieve samenwerking met jou mogelijk is.

 

 1. Openheid en duidelijkheid in contact
 2. Samenwerken als team en het delen van opvoederschap
 3. Kinderen helpen een positieve kijk op zichzelf te ontwikkelen
 4. Kinderen helpen hun gedrag te veranderen
 5. Invloed die het pleegouderschap op de eigen situatie heeft
 6. Veiligheid

 

De keuze om pleegouder te worden is een ingrijpende stap. Over de werkwijze bij de voorbereiding en screening zijn landelijke afspraken gemaakt. Download hier een pdf met meer informatie over deze afspraken.