Elke leerkracht zal het wel eens tegenkomen: een kind uit een pleeggezin in de groep. In Nederland wonen zo’n 15.000 kinderen voor lange of korte tijd bij andere mensen.

Pleegkinderen komen terecht in een pleeggezin; vaak een gezin waar ook kinderen van pleegouders wonen. Deze pleegkinderen én kinderen van pleegouders gaan naar school. Kinderen die in een pleeggezin wonen, vertellen dat ze vaak bedolven worden onder de vragen van andere kinderen. Vragen die een leerkracht misschien ook wel heeft.

Informatie

Leerkrachten in Zuid Limburg kunnen voor meer informatie onder andere contact opnemen met Scoor Pleegzorg. Er kan natuurlijk ook altijd contact worden opgenomen met Pleegzorg Nederland, de koepelorganisatie voor Pleegzorg aanbieders.