DE RECHTEN VAN PLEEGKINDEREN

Het lijkt alsof pleegkinderen niets te zeggen hebben, maar niets is minder waar. Net zoals alle kinderen hebben pleegkinderen rechten.

Recht op informatie

Pleegkinderen hebben het recht om te horen wat voor besluiten volwassenen over hen nemen. Ook hebben ze recht op informatie over hun ouders en familie.

Recht op privacy

Pleegouders en hulpverleners mogen niet zomaar alles over een pleegkind aan iedereen vertellen. Ze mogen wel zonder toestemming van het kind informatie doorgeven aan andere hulpverleners.

Recht op contact met familie

Al woont een pleegkind niet thuis, het heeft wel recht op contact met ouders, broers en zussen, opa’s en oma’s. Pleegkinderen die vroeger lange tijd bij (andere) pleegouders hebben gewoond, hebben ook het recht op contact met hen.

Recht op dossierinzage

Een pleegkind van 12 jaar of ouder heeft het recht rapporten te lezen die over hem zijn geschreven.

Recht om je eigen mening te geven

Pleegkinderen mogen zeggen wat ze van de hulpverlening vinden en wat er volgens hen zou moeten gebeuren.

Recht om een klacht in te dienen

Pleegkinderen kunnen een klacht indienen als ze vinden dat hulpverleners of pleegouders hen niet goed behandelen. Er wordt wel verwacht dat er eerst geprobeerd is om het probleem uit te praten met degene waar de klacht over gaat.

Vertrouwenspersoon voor (pleeg)kinderen bij vragen of klachten

Bij het Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ) werken vertrouwenspersonen die ouders én kinderen helpen als ze vragen of klachten hebben over jeugdhulp. Deze vertrouwenspersonen ondersteunen kinderen en jongeren die in jeugdhulpinstellingen verblijven, maar ook kinderen en jongeren die in een pleeggezin wonen. De vertrouwenspersonen van het AKJ zijn onafhankelijk: ze werken niet bij een jeugdhulpinstelling. Als je meer wilt weten over de vertrouwenspersoon bekijk dan de informatie op www.akj.nl waarin kinderen en jongeren vertellen over hun ervaring met de vertrouwenspersoon.

Als je een vraag, probleem of klacht hebt, kun je elke werkdag het AKJ bellen (088-5551000) en je kunt ook mailen naar info@akj.nl. En: pleegkinderen kunnen ook chatten met een vertrouwenspersoon. De chat is elke werkdag geopend. Maandag t/m donderdag van 16.00-20.00 en vrijdag van 15.00-17.00. Ga naar www.akj.nl en druk op de chatbutton.

Per 1 januari 2015 valt de vertrouwenspersoon onder de Jeugdwet. Het AKJ voert het vertrouwenswerk uit namens alle gemeenten en samen met onderaannemers, zoals Zorgbelang.