Onder dit kopje is er verschillende informatie te vinden welke belangrijk kan zijn voor ouders van pleegkinderen. Hoe wordt pleegzorg ingezet? En welke rechten en plichten heb je als ouders?

 

Op www.pleegzorg.nl staat in de bibliotheek ook veel informatie over pleegzorg. Neem hier ook gerust een kijkje op.

Klachtenregeling

Scoor Pleegzorg

Jeugdstem

Scoor Pleegzorg