Pleitbezorger

Pleitbezorger   Enkele jaren geleden hoorde ik dit woord voor het eerst tijdens een informatieve cursus voor pleegouders. Er werd een pleidooi gehouden voor het feit dat men als pleegouder de functie van pleitbezorger voor het pleegkind op zich zou kunnen en moeten nemen. Ik denk regelmatig terug aan deze benaderingswijze en besloot er deze…